Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 (TP. Hồ Chí Minh - Quảng Nam) ngày 06/11/2021 liên quan đến bệnh nhân N.T.P (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 08/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 ngày 06/11 liên quan đến bệnh nhân N.T.P. Ngày 06/11, bệnh nhân đi trên chuyến bay số ghế 17G từ Sân bay Tân Sơn Nhất, khởi hành lúc 11h40, đáp cánh xuống Sân bay Chu Lai, Quảng Nam lúc 13h. Tại đây, bệnh nhân đi taxi về nhà , khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185