Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ272 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 23/10/2021 liên quan đến bệnh nhân Đ.V.B (Thông tin cập nhật lúc 8h ngày 08/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ272 ngày 23/10 liên quan đến bệnh nhân Đ.V.B. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Ngày 23/10, bệnh nhân đi trên chuyến bay VJ272 từ Sân bay Tân Sơn Nhất, khởi hành lúc 12h, số ghế 23D, hạ cánh xuống Sân bay Cát Bi, Hải Phòng lúc 14h cùng ngày. Ngày 06/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185