Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ648 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 04/11/2021 liên quan bệnh nhân P.T.L (Thông tin cập nhật lúc 08h ngày 08/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ648 ngày 04/11 liên quan đến trường hợp dương tính tại Ninh Bình. Bệnh nhân P.T.L ngồi số ghế khoảng từ 30 - 32. Ngoài ra, qua quá trình điều tra dịch tễ, bệnh nhân từng chuẩn đoán và điều trị COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hạ cánh, bệnh nhân về Ninh Bình và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/11.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185