Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN240 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 02/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính N.D.M (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 06/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN240 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Nội Bài ngày 02/11/2021, liên quan đến bệnh nhân N.D.M. Ngày 02/11, bệnh nhân TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN240, số ghế 52A. Tại đây, bệnh nhân di chuyển về Vĩnh Phúc khai báo y tế và được các ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185