Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 (TP. Hồ Chí Minh – Chu Lai) ngày 03/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Quảng Nam (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 06/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1462 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Chu Lai, Quảng Nam ngày 03/11/2021, liên quan đến bệnh nhân T.T.N.Y. Ngày 03/11, bệnh nhân cùng mẹ từ Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh về Quảng Nam trên chuyến bay VN1462, số ghế 16B, 16C, cất cánh lúc 12h cùng ngày. Tại Quảng Nam, bệnh nhân khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185