Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN248 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 04/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hòa Bình (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 06/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN248 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Nội Bài ngày 04/11/2021. Bệnh nhân ghi nhận dương tính tại Hòa Bình, số ghế 38EF, cất cánh lúc 12h30 phút và hạ cánh lúc 13h30 cùng ngày.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185