Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1276 (TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa) ngày 01/11/2021 liên quan đến bệnh nhân P.T.M.T (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 05/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1276 ngày 01/11 lúc 13h20 phút từ TP. Hồ Chí Minh về Thanh Hóa. Bệnh nhân P.T.K.T sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Trong sáng ngày 01/11, bệnh nhân từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa, chuyến bay đáp cánh lúc 13h20 phút. Tại đây, bệnh nhân di chuyển về nhà riêng tại Nho Quan, Ninh Bình.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185