Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1276 (TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa) ngày 02/11/2021 liên quan đến bệnh nhân N.T.K.C (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 05/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1276 lúc 11h30 phút ngày 02/11 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tới Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bệnh nhân N.T.K.C sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Ngày 02.11, bệnh nhân cùng gia đình đi trên chuyến bay, số ghế 30D để trở về Ninh Bình.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185