Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ162 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 02/11/2021 liên quan đến trường hợp dương tính L.S.Q (Thông tin cập nhật lúc 18h ngày 03/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khác đi trên chuyến bay VJ162 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Nội Bài ngày 02/11. Bệnh nhân L.S.Q, ghi nhận dương tính tại Lào Cai. Ngày 02/11, bệnh nhân từ Đồng Nai, đón taxi đến Sân bay về Hà Nội, chuyến bay khởi hành lúc 17h10 (bay muộn hơn dự kiến), đáp cánh xuống Sân bay Nội Bài lúc 19h10 cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân đón taxi về đến chốt Km234.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185