Danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1172 (TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa) ngày 31/10/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Ninh Bình (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 03/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1172 ngày 31/10 liên quan đến bệnh nhân B.V.L. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 31/10, bệnh nhân đi trên chuyến bay QH1172 từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13h10 về tới Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa, số ghế 26C. Tại đây, bệnh nhân di chuyển về Ninh Bình khai báo y tế và thực hiện cách ly.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185