Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN6012 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 25/10/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Phú Thọ (Thông tin cập nhật lúc 13h ngày 02/11/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN6012 ngày 25/10 liên quan đến bệnh nhân L.C.C. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 25/10, bệnh nhân về tới Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6012, khởi hành lúc 13h30 (giờ bay trên vé là 12h35), đáp cánh lúc 15h15. Tại đây, bệnh nhân đón taxi về nhà tại Tam Nông, Phú Thọ. Đến sáng ngày 26/10, bệnh nhân khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185