Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1172 (TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa) ngày 27/10/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 8h ngày 01/11/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1172 lúc 11h40 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa ngày 27/10 liên quan đến bệnh nhân N.T.L và B.Q.V. Các bệnh nhân làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 27/10, bệnh nhân đi trên chuyến bay QH1172 đáp xuống Sân bay Thọ Xuân lúc 13h40. Tại đây, các bệnh nhân đón taxi về Ninh Bình và đực cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185