Danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1540 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 28/10/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 30/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1540 chiều từ TP. Hồ Chí Minh đến Hải Phòng liên quan đến bệnh nhân N.V.Q và N.T.G. Hai bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 28/10, cả 02 trường hợp trên về tới sân bay Cát Bi lúc 16h25 trên chuyến bay QH1540. Tại đây, cả 02 bệnh nhân lên xe chở khách của sân bay di chuyển về Thái Bình. Tại Thái Bình, sau khi dừng xe ở thị trấn Đông Hưng, các bệnh nhân đón taxi về khu cách ly tập trung tại huyện Hưng Hà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185