Danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1540 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 25/10/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Thái Bình (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 29/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH1540 lúc 20h30 ngày 25/10 liên quan đến bệnh nhân N.V.V. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Cát Bi ngày 25/10, bệnh nhân đón taxi về thẳng Trạm y tế xã Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà theo quy định.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185