Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN260 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 21/10/2021 liên quan đến bệnh nhân P.T.T (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 29/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN260 ngày 21/10 chiều từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Thái Bình. Bệnh nhân ngồi trên số ghế 34F về tới Sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân thuê taxi về thẳng khu các ly tập trung tại Kiến Xương, Thái Bình.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185