Danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 (TP. Hồ Chí Minh - Quảng Nam) ngày 20/10/2021 liên quan đến bệnh nhân T.T.L (Thông tin cập nhật lúc 15h30 lúc 27/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 từ TP. Hồ Chí Minh liên quan đến bệnh nhân T.T.L. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 20/10, bệnh nhân đi cùng cháu nội trên chuyến tàu SE6, toa số 03, số ghế 05. Khoảng 10h15 ngày 21/10, bệnh nhân đến Ga Tam Kỳ. Tại đây, bệnh nhân đón taxi về địa phương khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185