Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN128 (TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng) lúc 12h45 ngày 23/10/2021 liên quan đến bệnh nhân A.T.L (Thông tin cập nhật lúc 1h30 ngày 27/10/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN128 (TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng) ngày 23/10. Bệnh nhân A.T.B trở về từ TP. Hồ Chí Minh từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân được mẹ đến đón bằng xe máy về tới Đại Lãnh, Quảng Nam và được hướng dẫn cách ly y tế theo quy định,


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185