Danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE8 ngày 24/10/2021 từ TP. Hồ Chí Minh liên quan đến ca bệnh ghi nhận tại Đà Nẵng (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 27/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách người đi cùng khoang chuyến tàu SE8 ngày 24/10 chiều từ TP. Hồ Chí Minh liên quan đến bệnh nhân N.T.Q ngồi toa số 4, giường số 5.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185