Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1176 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 25/10/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Thái Bình (Thông tin cập nhật lúc 9h ngày 27/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1176 ngày 25/10 liên quan đến bệnh nhân B.T.H.T. Bệnh nhân làm việc tại Bình Dương. Ngày 25/10, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN1176 (số ghế 30B) từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Hải Phòng, chuyến từ 10h25 đến 12h30. Tại sân bay Cát Bi, bệnh nhân được bố trí xe riêng về thẳng Thái Bình và được cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185