Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ270 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 17/10/2021 liên quan đến bệnh nhân T.V.N (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 23/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ270 ngày 17/10 chiều từ TP. Hồ Chí Minh tới Hải Phòng. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ngày 17/10, bệnh nhân từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Hải Phòng, số ghế 35F. Tại Hải Phòng, bệnh nhân đón taxi về Kiến Xương, Thái Bình và đã được cách ly tập trung.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185