Danh sách các hành khách đi trên chuyến xe từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 18/10/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Hòa Bình (Thông tin cập nhật lúc 8h ngày 21/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến xe từ TP. Hồ Chí Minh về tới Hà Nội liên quan đến bệnh nhân N.T.H. Ngày 18/10, bệnh nhân đi xe khách (xe của nhà xe Mâm Dĩnh) đi từ ga TP. Hồ Chí Minh đến bến xe Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội vào khoảng 01h sáng ngày 20/10. Tại đây, bệnh nhân đón taxi dọc đường di chuyển về Hòa Bình và được cách ly tập trung tại Lương Sơn. Cùng ngày 20/10, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185