Danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 (Bình Dương - Hà Nội) ngày 17/10/2021 liên quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Sơn La (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 20/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến tàu SE6 ngày 17/10 liên quan đến bệnh nhân P.T.H ghi nhận tại Sơn La. Bệnh nhân là lao động tự do tại Bình Dương. Ngày 17/10, bệnh nhân đi chuyến tàu số hiệu SE6 tuyến Dĩ An về đến Hà Nội (toa số 5, khoang 6). Khoảng 6h30 ngày 19/10, bệnh nhân về đến ga Hà Nội và được người nhà đón xe riêng về Sơn La. Ngày 19/10, bệnh nhân có kết quả test nhanh nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185