Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN216 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 15/10/2021 liên quan bệnh nhân T.V.V (Thông tin cập nhật lúc 9h ngày 19/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN216 ngày 15/10 chiều từ TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Nội Bài. Bệnh nhân T.V.V đi trên chuyến bay VN216 cùng anh trai về đến Sân bay Nội Bài lúc 17h cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân được đưa bằng xe riêng về Nghĩa Hưng, Nam Định. Ngày 18/10, bệnh nhân có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185