Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN9126 (TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng) ngày 12/10/2021 liên quan đến 01 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 16/10/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN9126 chiều từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng ngày 12/10 liên quan đến trường hợp dương tính H.T.M.Q ghi nhận tại Đà Nẵng. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 12/10, bệnh nhân lên máy bay số hiệu VN9126 về Đà Nẵng, đáp cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 14h. Tại đây, bệnh nhân được đón bằng ô tô gia đình về huyện Hòa Vang. Ngày 13/10, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185