Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN216 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 11/10/2021 liên quan đến 01 trường hợp dương tính tại Thái Bình (Thông tin cập nhật lúc 10h30 ngày 13/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN216 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) liên quan đến trường hợp dương tính tại Thái Bình. Bệnh nhân sinh sống và học tập tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 11/10, bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất về đến Hà Nội lúc 19h cùng ngày, sau đó đi taxi về Thái Bình và đi cách ly tập trung. Ngày 13/10, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185